Исследовательский проект: Эволюция образов «Врага» и «Друга» в послевоенной Беларуси и Украине

GWE

Друзья  и враги: послевоенное время в воспоминаниях очевидцев (1945-1953).

Стартовал исследовательский проект «Эволюция образов «Врага» и «Друга» в послевоенной Беларуси и Украине, 1945 – 1953: идеологические нарративы и личные повествования», осуществляемый в рамках программы  Geschichtswerkstatt Europa (Историческая мастерская Европы), финансируемой немецким фондом Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (Память, Ответственность, Будущее). В проекте принимает участие международная белорусско-украинская команда молодых исследователей: Татьяна Капитонова (Беларусь), Ольга Сташкевич (Беларусь) ...

Семінар Інстытута «Палітычная сфера» 7/12

7 снежня ў 18.30 на падворку ЦСІ адбудзецца чарговае пасяджэнне рэгулярнага даследчага семінара Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера».

Тэма дакладу: «Пачаць пісаць па-беларуску. Рэгіянальны і сацыяльны склад беларускага адраджэння, 1880-1918».

Дакладчык: Андрэй Казакевіч

Судакладчык: Андрэй Асадчы

Падрабязней: http://palityka.org/2011/12/2651/

Паліталагічны семінар «Кароткая генеалогія: гістарычнае мінулае ў публічных прамовах беларускіх афіцыйных асобаў» 18/10

18 кастрычніка, а 18-й гадзіне, на падворку АГТ/ЦСІ абудзецца паседжанне публічнага семінару Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера».

Тэма дакладу: «Кароткая генеалогія: гістарычнае мінулае ў публічных прамовах беларускіх афіцыйных асобаў».

Асноўным дакладчыкам выступіць Аляксей Ластоўскі: кандыдат сацыялагічных навук, супрацоўнік Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» (Вільня-Мінск, Літва-Беларусь).

Падчас дакладу будуць прааналізаваныя змены ў інтэрпрэтацыях гістарычнага мінулага, якія адбываліся за апошнія дзесяць год прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Аляксандра Лукашэнкі. Выяўленне гэтых тэндэнцый шмат у чым зможа растлумачыць глыбінны характар трансфармацыі ўладнага дыскурсу ў нашай краіне, прадэманстраваць тыя аб’ектыўныя ...

Пабачыў свет другі том «Гісторыі філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі»

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі. У 6 т. Т.2. Протарэнесанс і Адраджэнне / С.І. Санько і інш; НАНБ, Інстытут філасофіі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 840 с.

Беларуская філасофская думка

Аб’ёмнае акадэмічнае выданне, якое налічвае больш за 800 старо­нак, падры­хтавана Інстытутам філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Другі том прысвечаны «Протарэнесансу і Адраджэнню», той з'яве, якая заўжды сі­лкавала белару­скую культуру найлепшымі ўзорамі мыслення і грамадска-па­літычных

...

Translatio studiorum, альбо цяжкасці перакладу 15/10

15 октября 2010 г. (пт.) в 18.00 на факультете философии и социальных наук БГУ (ул. Кальварийская, 9) в ауд. 627 состоится заседание Translatio studiorum, или трудности перевода. Обсуждение «Европейского словаря философий». С докладом выступит Андрей Дудчик. Основные темы выступления: Проект «Европейского словаря философии» как попытка представить «мультиверсум» западной философской традиции. Связь философии и языка: возможен ли перевод «непереводимостей»? Анализ некоторых историко-культурных вариантов переводческих стратегий (в древнегреческой, латинской, немецкой традициях) и национально-языковых традиций – на материале статьи Б. Кассен и ...