Трэцяе паседжанне Літаратурнага Інтэлектуальнага Клуба (ЛІК) 26/01

ЛІК – Літаратурны Інтэлектуальны Клуб

Першы сезон: серыя “Сучасная брытанская проза”

Трэцяе паседжанне Літаратурнага Інтэлектуальнага Клуба (ЛІК) па тэме “Час, які ствараецца прасторай” будзе прысвечаная творчасці брытанскага літаратара Дэвіда Мітчала (David Stephen Mitchell), двойчы намінанта на Букераўскую прэмію, аўтара раманаў “Сон9нумар” («number9dream», 2001), “Атлас хмар”(«Cloud Atlas», 2004), “Тысяча восеняў Якаба дэ Зута” («The Thousand Autumns of Jacob de Zoet», 2010), “Касцяны гадзіннік” («The Bone Clocks», 2014) і г.д. Што змушае нас адчуваць час асобным вымярэннем, якое не датычыць прасторы? Чаму мы лічым, што пачатак не можа быць нечым завяршэннем, калі іх аб’ядноўвае адзінства месца? Як нам адшукаць героя ў сутарэннях часу, калі нават нараджэнне і смерць не ў стане збудаваць для гэтага адпаведную каардынатную сетку? Існаванне як лабірынт, і рух у прасторы і часе як спосаб па ім вандравання.

Сустрэча адбудзецца папярэдне 26 студзеня (субота) 2019 г. у 12.00 у медыятэцы ФФСН БДУ. Мадэратар трэцяй сустрэчы – Павел Баркоўскі.

ЛИК – Литературный Интеллектуальный Клуб

Первый сезон: серия «Современная британская проза»

Третье заседание Литературного Интеллектуального Клуба (ЛИК) по теме “Время, создаваемое пространством” будет посвящено творчеству британского литератора Дэвида Митчелла (David Stephen Mitchell), дважды номинанта на Букеровскую премию, автора романов “Сон номер 9” («number9dream», 2001), “Облачный атлас” («Cloud Atlas», 2004), “Тысяча осеней Якоба де Зута” («The Thousand Autumns of Jacob de Zoet», 2010), “Простые смертные” («The Bone Clocks», 2014) и др. Что заставляет нас ощущать время как особое измерение, не связанное с пространством? Почему мы полагаем, что начало не может быть завершением чего-то, если их объединяет единство места? Как нам найти героя в катакомбах времени, если даже рождение и смерть не в состоянии установить для этого надежную сетку координат? Существование как лабиринт, и движение в пространстве и времени как способ блуждания по нему.

Встреча предварительно состоится 26 января (суббота) 2019 г. в 12.00 в медиатеке ФФСН БГУ. Модератор второй встречи – Павел Барковский.

Вы можаце сачыць за каментарамі да гэтага запісу праз RSS 2.0 feed. Вы можаце пакінуць каментар, альбо trackback з вашага ўласнага сайта.

 

Пакінце каментар