Першае паседжанне Літаратурнага Інтэлектуальнага Клуба (ЛІК) другога сезона 22/11

ЛІК – Літаратурны Інтэлектуальны Клуб
Другі сезон “Сучасная ірландская літаратура»

“Героі кніг Джона Бойна: адзіночкі або канфармісты?”

Першае пасяджэнне другога сезона Літаратурнага Інтэлектуальнага Клуба (ЛІК) прысвечана абмеркаванню творчасці Джона Бойна. Джон Бойн (John Boyne, н. 1971) – сучасны ірландскі пісьменнік, аўтар шэрагу дзіцячых і дарослых кніг: «Хлопчык у паласатай піжаме» (The Boy in the Striped Pyjamas, 2006), «Абсалютыст» (The Absolutist, 2011), «Гісторыя самоты» (A History of Loneliness, 2014), «Нябачныя фурыі сэрца»(The Heart’s Invisible Furies, 2017) і інш.

Адным з частых літаратурных хадоў Дж. Бойна з’яўляецца змяшчэнне героя ў кантэкст, у якім за яго ўжо вырашана, якім яму трэба быць. У якой ступені герою ўдаецца адпавядаць прадпісанай яму ролі і чым гэта можа абярнуцца? Ці гатовы ён браць адказнасць за гэтую ролю і ў чым гэтая адказнасць можа быць? Ці можна сказаць, што чалавек мае «пакліканне» да чагось, ці ж гэта зноў – набор знешніх азначэнняў і моц пераканання? Дзе мяжа паміж захаваннем ўласнай пазіцыі і адсутнасцю волі ці нават баязлівасцю?

Іншая частая асаблівасць галоўных герояў Джона Бойна – унутраная статычнасць, нягледзячы на ​​магчымасць гаварыць ад першай асобы. У чым можа быць прычына падобнай адсутнасці дынамікі?

Да прачытання прапануецца кніга «Гісторыя самоты» (па жаданні можа быць прачытаны таксама «Абсалютыст»).
Мадэратар абмеркавання – Маргарыта Роўба.

Сустрэча адбудзецца 22 лістапада (пятніца) 2019 года ў 18:30 у галерэі-кафэ «Талака» па адрасе: пр-т Незалежнасці, 58/1 (уваход у арку са шлагбаўмам).


ЛИК — Литературный Интеллектуальный Клуб

Второй сезон “Современная ирландская литература»

Герои книг Джона Бойна: одиночки или конформисты?

Первое заседание второго сезона Литературного Интеллектуального Клуба (ЛИК) посвящено обсуждению творчества Джона Бойна. Джон Бойн (John Boyne, р. 1971) – современный ирландский писатель, автор ряда детских и взрослых книг: «Мальчик в полосатой пижаме» (The Boy in the Striped Pyjamas, 2006), «Абсолютист» (The Absolutist, 2011), «История одиночества» (A History of Loneliness, 2014), «Незримые фурии сердца» (The Heart’s Invisible Furies, 2017) и др.

Одним из частых литературных ходов Дж. Бойна является помещение героя в контекст, в котором за него уже решено, каким ему следует быть. Насколько же герою удается отвечать предписанной ему роли и чем это может обернуться? Готов ли он брать ответственность за эту роль и в чем эта ответственность может заключаться? Когда можно сказать, что человек имеет «призвание» к чему-либо или же это снова – набор внешних определений и сила убеждения? Где граница между сохранением собственной позиции и безволием или даже трусостью?

Другая частая особенность главных героев Джона Бойна – внутренняя статичность, несмотря на возможность говорить от первого лица. В чем может быть причина подобного отсутствия динамики?

К прочтению предлагается книга «История одиночества» (по желанию может быть прочтен также «Абсолютист»).

Модератор обсуждения – Маргарита Ровбо.

Встреча состоится 22 ноября (пятница) 2019 года в 18:30 в галерее-кафе «Артель» по адресу: пр-т Независимости, 58/1 (вход в арку со шлагбаумом).

Вы можаце сачыць за каментарамі да гэтага запісу праз RSS 2.0 feed. Вы можаце пакінуць каментар, альбо trackback з вашага ўласнага сайта.

 

Пакінце каментар