Літаратурна-інтэлектуальны клуб – Марцін Эміс 24/11

ЛІК – Літаратурны Інтэлектуальны Клуб

Першы сезон: серыя “Сучасная брытанская проза”

Другое паседжанне Літаратурнага Інтэлектуальнага Клуба (ЛІК) па тэме “Рэальнасць, што зададзеная ў маіх адчуваннях” будзе прысвечаная творчасці брытанскага літаратара Марціна Эміса (Martin Louis Amis), аўтара раманаў “Лонданскія палі” (London Fields, 1989), “Поспех” (Success, 1978), “Зона інтарэсу” (The Zone of Interest, 2014) і г.д. Што дазваляе нам атрымаць упэўненасць у аб’ектыўнасці навакольнага свету, калі мы бачым яго скрозь прызму нашага ўласнага пагляду? Героі твораў Эміса бачаць свет такім, як ён ім пададзены ва ўласных адчуваннях, і чытач застаецца зачараваны гэтай карцінкай, роўна да таго моманту, пакуль не разумее, што яна можа стаць цалкам адрознай і намаляваны свет перастане быць табе знаёмым.

Сустрэча адбудзецца папярэдне 24 лістапада 2018 г. у 13.00 у медыятэцы ФФСН БДУ. Першая сустрэча адбылася на фестывалі інтэлектуальнай кнігі “Прадмова”. Мадэратар другой сустрэчы – Павел Баркоўскі.

ЛИК – Литературный Интеллектуальный Клуб

Первый сезон: серия «Современная британская проза»

Второе заседание Литературного Интеллектуального Клуба (ЛИК) по теме “Реальность, что задана в моих ощущениях” будет посвящено творчеству британского литератора Мартина Эмиса (Martin Louis Amis), автора романов “Лондонские поля” (London Fields, 1989), “Успех” (Success, 1978), “Зона интереса” (The Zone of Interest, 2014 и др. Что позволяет нам обрести уверенность в объективности внешнего мира, когда мы видим его сквозь призму нашего собственного взгляда? Герои произведений Эмиса видят мир таким, как он им дан в собственных ощущениях, и читатель остается очарован этой картинкой, ровно до того момента, пока не понимает, что она может стать совсем иной и изображенный мир перестанет быть тебе знаком.

Встреча предварительно состоится 24 ноября 2018 г. в 13.00 в медиатеке ФФСН БГУ. Первая встреча состоялась на фестивале интеллектуальной книги “Прадмова”. Модератор второй встречи – Павел Барковский.


Вы можаце сачыць за каментарамі да гэтага запісу праз RSS 2.0 feed. Вы можаце пакінуць каментар, альбо trackback з вашага ўласнага сайта.

 

Пакінце каментар